Причините


Три са основните причини, поради които се следва един вегетариански хранителен режим, или за да бъда по-точна 100% растителен, защото  лакто-ово-вегетарианската диета е само междинен етап, който се преодолява веднага след като се задълбочат познанията ни. Но този етап все по-често бива прескачан и от един всеяден хранителен режим се преминава директно на 100% растителен.

        1. Етична причина

Направили сме избор да се зачитат всички видове животни и следователно да не се убиват. Секторът, който причинява най-голям брой убийства и страдание, е хранителният. Ето защо искаме продуктите, с които се приготвят ястията, да са 100% растителни: спасява се живот, без да се лишаваме от нищо, просто се променят навиците в кухнята.

2              2. Екологична/социална причина

Добре известно е, че последиците от стопанствата върху околната среда са изключително неблагоприятни (например парниковият ефект е равен на този на индустрията и на целия транспортен сектор) и че изразходването на растителни продукти за създаването на животински такива (месо, риба, млечни продукти, яйца) е една от причините за недостига на храна по света; с един 100% растителен режим може да се нахранят много по-голям брой хора, като същевременно се отделят по-малко вредни емисии. Това е сериозен повод, който кара все повече хора с екологично съзнание да се насочват към храни на растителна основа.

        3.Здравна причина

Благодарение на все по-големия достъп до информация все повече хора осъзнават как един хранителен режим, базиращ се на растения или, още по-добре, 100% растителен, дава по-добра възможност за здраве, благосъстояние и ефективна превенция на хроничните инвалидизиращи заболявания, които са основна причина за смърт в индустриализираните страни. Затова, от съображения за благосъстояние и здраве, вегетарианският режим на хранене става все по-разпространен.

Разсъждения

От тези три причини със сигурност третата не се нуждае от разясняване на грешни "митове", свързани с храненето, защото който взема решение въз основа на тази причина, знае колко е полезен един такъв режим за здравето и благосъстоянието на организма.

Но за първите две причини все още са много хората, които въпреки желанието си да направят своя избор поради алтруистични причини (заради животните, околната среда, бедните хора) биват спирани от заблуди и страхове, свързани с "недостига" на хранителни вещества, или биват често разубедени от неинформирани познати, медии, а понякога и от некомпетентни лекари по този въпрос. Тези хора се страхуват за здравето си, без да осъзнават, че техният алтруистичен избор би им донесъл и лична облага!


Милена Моллова

Присъедини се към нас, стани член на групата ни във FaceBook (ОТ ТУК), където си говорим за всичко що е НАТУРАЛНО И НОСИ ЗДРАВЕ: здраве от природата, здравословна храна и напитки, и натурална козметика.


0 коментари:

Публикуване на коментар